Služby

Provádíme zejména:

  • opravy výtluků, styčných spár, sanace trhlin v komunikacích frézováním a prolití asfaltovou zalévací hmotou
  • opravy povrchů po výkopech plynu, vody apod.
  • pokládku souvislých ploch litým asfaltem a asfaltovou směsí
  • frézování a bourání asfaltových povrchů
  • betonáž podkladů
  • výstavby a opravy oplocení
  • opravy a čištění propustků, rigolů a vpustí
  • obnovy systému odvodnění, příkopů a krajnic
  • údržba zeleně, řez dřevin bezpečn

NOVINKY

1

LED

Dokončení a spuštění nových stránek.
VÍCE INFORMACÍ

AP Bohemia a.s. ©2021,     Webové stránky od AiVision, s.r.o.